AUTO SERWIS Woźniak

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są dla nas ważne i przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami dotyczącymi ochrony prywatności naszych klientów. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt mailowy: uswozniak.serwis@gmail.com

Dane osobowe
Gromadzimy (dalej również jako: My albo „Warsztat”) tylko dane niezbędne z uwagi na zakres świadczonych usług, w szczególności imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy, adres email oraz historię napraw Państwa samochodu. W przypadku, gdy domagacie się Państwo wystawienia faktury zamiast paragonu gromadzimy również dane niezbędne do wystawienia faktury, a więc oprócz imienia i nazwiska lub firmy, również adres oraz NIP.
W czasie napraw mamy również dostęp do danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym Państwa samochodu.

Ochrona danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujący sposób:
  • W celu wykonania umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy Warsztatem oraz Państwem. Gromadzimy również informacje na temat historii napraw Państwa samochodu, które pozwalają nam na lepsze wykonanie umowy zawartej z Państwem – podstawą przetwarzania jest w tym zakresie umowa pomiędzy Warsztatem oraz Państwem;
  • W przypadku zgłoszenia przez Państwo żądania usunięcia danych osobowych – po usunięciu danych – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów – w takim wypadku Warsztat przechowuje dane do celów archiwizacji, statystyki, potwierdzenia wykonania obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Warsztatowi – podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes;
 2. Warsztat udostępnia dane osobowe podmiotom działającym na zlecenie Warsztatu (np. podmiotowi świadczącemu usługi księgowe), tj. podmiotom przetwarzającym. Udostępnienie danych następuje na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, która określa m.in. cel, zakres i okres przetwarzania danych.
 3. Warsztat stosuje szereg zabezpieczeń mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych.
 4. Jeżeli wyrazicie Państwo na to zgodę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowej;
 5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw w związku z przekazaniem danych osobowych, takich jak:
  • prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
  • prawo do dostępu i aktualizacji danych,
  • prawo do usunięcia danych realizowane poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: uswozniak.serwis@gmail.com
 6. Na zasadach określonych w RODO, Użytkownikowi przysługuje również prawo do: (i) żądania ograniczenia przetwarzania danych, (ii) zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, (iii) przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody Użytkownika.